מצב ההשכלה הטכנולוגית בישראל

מידע על מצב ההשכלה הטכנולוגית בישראל

הפורום שם לעצמו למטרה לקדם את ערך החינוך וההשכלה הטכנולוגית והמקצועית בישראל בכל המישורים: הפדגוגי, המנהלתי והתקציבי. המכללות אחראיות בפועל על מתן מיומנויות בתחום ההשכלה הטכנולוגית הגבוהה במסגרת הכשרת הנדסאים וטכנאים לתעשייה.

המכללות פרוסות מצפון עד דרום ובמיוחד ביישובי הפריפריה החברתית והגאוגרפית. בכך המכללות יוצרות מוביליות חברתית לצד קידום תעסוקה בפריפריה. המכללות אשר מנגישות השכלה טכנולוגית לאוכלוסיות מגוונות כגון חרדים, נשים, המגזר הלא יהודי ועוד, בהלימה ליעדים ממשלתיים, למעשה מהוות לעתים את מוצא ההשכלה היחיד, אשר מאפשר אופק תעסוקתי וחיים בכבוד.

החל משנות ה- 90 החלה סגירה מסיבית של בתי ספר ומסלולים במסגרות החינוך המקצועי. התהליך המשיך עם הרס תכניות להכשרות מובטלים בחוק ההסדרים בשנת 2003 והמשיך בשינויים משמעותיים שעברו על משרד העבודה, בגלגוליו השונים כמשרד התמ"ס, משרד התמ"ת, משרד הכלכלה וכיום משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים. כתוצאה ממדיניות זו מעמד ההשכלה הטכנולוגית ומה"ט כגורם המתווה מדיניות, מתקצב ומפקח נשחק עד דק. ב-2013 יושמה שיטת התפוקות אשר בוצעה ללא הרפורמה הנדרשת בתחום מורכב זה. 

פורום המכללות הטכנולוגיות פועל בשנים האחרונות לקידום ההשכלה הטכנולוגית מתוך ההכרה בנחיצותן של המכללות לשגשוג התעשייה והמשק הישראלי. במסגרת הפעילות הפורום נאבק לשימור וחיזוק מערכת הכשרת ההנדסאים שמהווה כיום את המעוז האחרון של ההשכלה הטכנולוגית, זאת לאור מדיניות דה פקטו של ממשלות ישראל בשני העשורים האחרונים אשר שחקה את מעמד ההשכלה הטכנולוגית ואת מה"ט כגורם המתווה מדיניות, מתקצב ומפקח אחר פעילות המכללות.

צורכי המשק הישראלי

בשנים האחרונות עולות טענות חוזרות ונשנות בדבר מחסור בהנדסאים בתעשייה וביתר ענפי המשק. הנתונים הסטטיסטים מאששים טענות אלה, בייחוד בתחומי ההנדסה האזרחית, הנדסת המחשבים, הנדסת מכונות והנדסת החשמל. נכון להיום יש ביקוש עודף של כ- 10,000 הנדסאים במשק הישראלי, רובם בתחום המחשבים. נתון זה מתווסף לגידול הניכר של משרות בתחום המחשבים בעשור האחרון. בחינה של גובה השכר ההתחלתי, מעידה גם היא על ביקוש עודף בתחומי ההנדסה האזרחית, הנדסת המחשבים, הנדסת מכונות והנדסת חשמל. לבסוף, מדרג המקצועות המבוקשים של משרד הכלכלה והתעשייה (המשקלל נתוני שכר התחלתי, משך זמן שבו המשרה פנויה, ביקוש מוחלט וביקוש יחסי) משלים את התמונה ומראה כי בהשוואה ליתר השוק, ניכר ביקוש עודף למקצועות ההנדסאות, בייחוד להנדסאים אזרחיים ולהנדסאי מחשב.

 

 

   

 

 

< לעמוד הקודם        לעמוד הבא > 

כל הזכויות שמורות © לפורום המכללות הטכנולוגיות 2017