צוות הפורום

ועד ניהול של הפורום

יו"ר הפורום – ד"ר יוכבד פנחסי אדיב ( מנהלת הנדסאים באריאל )

מרכז הפורום – מר יעקב דור  ( מנכ"ל המכללה הטכנולוגית באר שבע)

מרכז ועדת הרפורמה  - מר עידו חגאי ( מנכ"ל המכללה הטכנולוגית כנרת)

מרכז תקשורת  - מר תמיר גרינברג ( מנכ"ל שנקר הנדסאים בתל אביב)

חשבת הפורום – גב' רינה קמני ( סמנכ"ל כספים, המכללה הטכנולוגית רופין)

 

האסיפה הכללית של הפורום

מכללת סכנין - מנהל תחום הנדסאים, מר מוחמד באדרנה

המכללה הטכנולוגית תל חי - מנכ"ל, מר מאיר ביטון  

שנקר הנדסאים - מנכ"ל, מר תמיר גרינברג

רשת המכללה למנהל (4 מכללות טכנולוגיות) - מנכ"ל, רו"ח רוני דיוה

המכללה הטכנולוגית כנרת - מנכ"ל, מר עידו חגאי

המרכז הטכנולוגי להנדסאים ספיר – מנהל, מר דודו שלמה

הנדסאים באריאל – מנהלת, ד"ר יוכבד פנחסי אדיב

המכללה הטכנולוגית רופין-מנכ"ל  גב' רינה קמני

קריית הטכניון חיפה, מנהל ביה"ס הארצי להנדסאים - מנהלת, גב' אינה ברנובסקי  

רשת אורט (7 מכללות טכנולוגיות ) - סמנכ"ל, מר יוסי יאשי

מכללת "נוף הגליל"- מנכ"לית, גב' מירב שושן

המכללה הטכנולוגית באר שבע – מנכ"ל, מר יעקב דור

מנהל מכללת אלקאסמי להנדסה ומדע - ד"ר סמר אבו פול

המרכז החרדי להכשרה מקצועית- מנכ"ל, הרב אברהם הורן

 

השותפים שלנו

הפורום הציבורי לקידום ההשכלה הטכנולוגית

התאחדות הסטודנטים והסטודנטיות

התאחדות התעשיינים בישראל

הסתדרות הטכנאים וההנדסאים

קרן ביחד- קרן משפחת סטלה ויואל קרסו שתמכו בהקמת ובניית אתר פורום המכללות הטכנולוגיות

  

 

 > לחזרה למאבק הפורום

 

 > לחזרה לאודות הפורום

כל הזכויות שמורות © לפורום המכללות הטכנולוגיות 2017